top of page

Kil

1980'li yıllardan itibaren Şile neojen havzası özellikle seramik sektöründe hammadde ihtiyacı olarak Türkiye'nin kil rezervini karşılamak için çok önemli bir bölge haline gelmiştir. Bölgedeki toplam seramik kil rezervi 200 milyon tonun üzerinde olup, kalite ve rezerv olarak Türkiye'nin kalbi sayılmaktadır. Şile ilçesinde sanayiye yılda yaklaşık 2,5 milyon kil sağlanmaktadır.

bottom of page